Granty, projekty, sponzoring

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Podpora rodičů v péči o děti 1.stupně v době mimo vyučování