Prohlídka školy

A - HLAVNÍ VCHOD DO ŠKOLY

B - 2. stupeň, vedení ZŠ

C - 1. stupeň, speciální pedagog

D - Malá tělocvična

E - Velká tělocvična

F - Šatna, Klokánek, učebna Hv

G - Respírium

H - Jídelna, 1. stupeň, družina

I - Školní sad

J - Počítač. učebny, školní klub

K - Koridor

L - Školní hřiště