Školní družina

Platby zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD

Výše měsíčního poplatku za pobyt ve školní družině je určena ředitelem školy, od 1. 9. 2023 je stanovena na 300 Kč na žáka, další úpravy budou zveřejněny dodatkem k vnitřnímu řádu školní družiny,
poplatek platí zákonní zástupci takto:

1)  do 15. září /za září, říjen, listopad, prosinec, leden/ převodem, trvalým příkazem, dle přiděleného variabilního symbolu.
2)  do 15. ledna /za únor, březen, duben, květen, červen/ převodem, trvalým příkazem, dle přiděleného variabilního symbolu.

Věci potřebné ve školní družině:

Hygienické potřeby – papírové kapesníky, papírové utěrky, sirup – šťáva.

Na odpolední pobyt venku – oblečení na ven.

Na odpolední činnost – zástěrku na výtvarnou činnost.

Případné dotazy Vám odpovíme na telefonním čísle:

+420 723 560 366 - Bc. M. Jonášová

PROJEKT - LES VE ŠKOLE

Školní družina se od září 2023 připojila k mezinárodnímu programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Je to program, který motivuje pedagogy, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“.

 Všechna oddělení budou v   průběhu školního roku za doprovodu lesních skřítků uskutečňovat výpravy do přírody i do lesa, poznávat rostliny, živočichy a jejich pobytová znamení. V závěru školního roku vytvoříme kroniku lesních skřítků, tvořenou plakáty a pracovními listy o životě lesních organismů.

Úspěšným absolvováním celého programu školní družina může získat certifikát Lesní třída pro každé oddělení a roční patronaci nad 10m² vznikajícího pralesa na Ještědském hřebeni.