Školní družina

Platby zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD

Výše měsíčního poplatku za pobyt ve školní družině je určena ředitelem školy, od 1. 9. 2021 je stanovena na 280 Kč na žáka, další úpravy budou zveřejněny dodatkem k vnitřnímu řádu školní družiny,
poplatek platí zákonní zástupci takto:

1)   do 15. září /za září, říjen, listopad, prosinec/ převodem, trvalým příkazem, dle přiděleného variabilního symbolu.
2)  do 15. ledna /za leden, únor, březen, duben, květen, červen/ převodem, trvalým příkazem, dle přiděleného variabilního symbolu.

Věci potřebné ve školní družině:

Hygienické potřeby – papírové kapesníky, papírové utěrky, sirup – šťáva.

Na odpolední pobyt venku – oblečení na ven.

Na odpolední činnost – zástěrku na výtvarnou činnost.

Případné dotazy Vám odpovíme na telefonním čísle:

+420 723 560 366 - Bc. M. Jonášová

+420 730 573 056 - Aneta Nováková