O klubu

Vážení rodiče,

Od 1.9.2012 tj. na nový školní rok dochází ke změnám v platbě poplatků za školní klub. Částka od 1.9.2021 činí 280,-Kč na běžný měsíc.

Neposílejte platby v době školních prázdnin.

Po předání přihlášky do školního klubu na nový školní rok, Vám bude předán k vyplnění informační list k vyplnění, na kterém zvolíte způsob poukazování plateb a kde bude uveden variabilní symbol, který nahlásíte na začátku nového školního roku při zřizování trvalého příkazu či souhlasu s inkasem v peněžním ústavu, kde máte veden účet. Upozorňujeme, že každému jednotlivému žáku bude přidělen jiný variabilní symbol.

Účet příjemce (tj. školy) zůstává stejný a bude uveden rovněž na informačním listu.

Případné dotazy Vám odpovíme na telefonním čísle:

+420 774 305 676 – Mgr. T. Policer

+420 730 573 056 - Aneta Nováková