Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Název školy/školského zařízení příjemce 

Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková
organizace
Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0004978
Název projektu Naše škola

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.