Školská rada

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání[1] (školský zákon) § 167. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.

 

 

2021-2024