Školská rada

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání[1] (školský zákon) § 167. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.

 

ODLOŽENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY:

MŠMT rozhodlo 29. 10. 2020 o prodloužení funkčních období členů školských rad, a to tak, že funkční období skončí 3 měsíce po ukončení nouzového stavu.
O termínu voleb vás budeme včas informovat.

2020-2023

2017-2020