Český jazyk

http://www.ucimsecist.cz/ - inteligentní procvičování čtení – cílem je jednoduchou formou interaktivních her naučit děti předškolního a mladšího školního věku základy čtení a práci s písmeny i slovy

http://nechybujte.cz/ - gramatika, pravidla pravopisu, slovník synonym a antonym a slovník současné češtiny – vše přehledně na jednom místě

http://www.mojecestina.cz/ - výuka, mluvnice ZŠ (např. vyjm. slova, velká písmena, shoda aj.), testy, které vysvětlí, kde jste udělali chybu

http://pravopisne.cz/ - pravopisná cvičení, zvukové diktáty, větné rozbory, souhrn všech pravidel, literární testy,...

http://www.umimecesky.cz/uvod - široká databáze cvičení online, chování systému je adaptabilní – podle toho, jaké máte vědomosti, aplikace volí podobu otázek tak, aby to pro vás bylo nejužitečnější.