Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Mgr. Václav Špetlík - ředitel
Mgr. Kateřina Černá - zástupkyně pro 1. stupeň
Mgr. Tomáš Policer - zástupce pro 2. stupeň

Speciální pedagog:

Mgr. Jaroslava Letáková

Výchovný poradce:

Mgr. Iva Scharfová - výchovný poradce pro 1. stupeň
Mgr. Marie Gajdošíková - výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérové poradenství

 

Třídní učitelé prvního stupně:

1.A - Mgr. Blanka Dvořáková
1.B - Mgr. Soňa Dušánková
1.C - Mgr. Iveta Adamová
2.A - Mgr. Iveta Šantrůčková
2.B - Mgr. Milena Tanderová
3.A - Mgr. Blažena Čapková
3.B - Mgr. Květoslava Kravcovová
3.C - Mgr. Jana Rajtová
4.A - Mgr. Kateřina Černá
4.B - Mgr. Tereza Hellerová
4.C - Mgr. Jana Kunková
5.A - Mgr. Hana Broulíková
5.B - Mgr. Lenka Skokanová
5.C - Mgr. Iva Scharfová

Třídní učitelé druhého stupně:

6.A - Mgr. Pavla Vurmová
6.B - Bc. Antonín Beránek
6.C - Alena Němečková
7.A - Mgr. Marie Gajdošíková
7.B - Bc. Michaela Tykvová
8.A - Mgr. Jitka Kopřivová
8.B - Mgr. Tomáš Martinec
8.C - Mgr. Jitka Weissová
9.A - Bc. Karolína Olahová
9.B - Mgr. Lucie Říhová
9.C - Mgr. Zuzana Policerová

Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Pavel Lebduška
Mgr. Klára Hartychová
Mgr. Alena Hejlová
Mgr. Michaela Hostinská
Mgr. Josef Kún
Mgr. Markéta Malcová
Mgr. Lucie Novotná
Mgr. Markéta Stará
Ing. Jarmila Koňáková
Bc. Klára Schejbalová
Bc. Veronika Šírlová
Bc. Tomáš Zeman
Bc. Marcela Fišerová
Bc. Miroslava Jonášová

Asistentky pedagoga:

Mgr. Alena Hejlová
Bc. Marcela Fišerová
Lenka Havelková
Ivana Kožušková
Helena Kryndlerová
Iva Kudělková
Sandra Másilková
Anna Míglová
Helena Musilová
Stanislava Nesvorná
Tereza Puldová
Radka Strnadová
Sanja Susányi
Jana Šmejcká

Učitelky na mateřské dovolené:

Mgr. Kateřina Černoušková
Mgr. Zuzana Levová
Mgr. Adéla Marbachová
Mgr. Lucie Pavlíková
Mgr. Michaela Šákrová
Mgr. Lucie Šmídová
Mgr. Šárka Urbánková

Vychovatelky ŠD:

Bc. Miroslava Jonášová - vedoucí ŠD
Bc. Marcela Fišerová
Bc. Květoslava Reváková
Ivana Kožušková
Sandra Másilková
Anna Míglová
Helena Musilová
Jana Šmejcká
Lucie Hubschová (momentálně na mateřské)

Školní klub:

Mgr. Pavel Lebduška

Provozní zaměstnanci:

Lenka Bittnerová - ekonomka školy
Jitka Filipi - personalistka, mzdová účetní
Jana Ponížilová - administrativní pracovnice
Alena Charvátová - administrativní pracovnice
Aneta Nováková - administrativní pracovnice
Iveta Riljaková - recepční
Milan Rusov - školník
Jaroslav Jíně - kontrolor ICT

Školní kuchyně:

Radka Šoltysová - vedoucí jídelny
Hana Matysová
Stanislava Vlková
Petra Kučerová

Uklízečky:

Jana Pivoňková
Marie Řepíková