Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Mgr. Václav Špetlík - ředitel
Mgr. Kateřina Černá - zástupkyně pro 1. stupeň
Mgr. Tomáš Policer - zástupce pro 2. stupeň

Speciální pedagog:

Mgr. Jaroslava Letáková

Výchovný poradce:

Mgr. Iva Scharfová - výchovný poradce pro 1. stupeň
Mgr. Marie Gajdošíková - výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérové poradenství

 

Třídní učitelé prvního stupně:

P.A - Bc.  Aneta Zatloukalová
1.A Mgr. Jana Kunková
1.B - Mgr. Zuzana Levová
2.A - Mgr. Hana Broulíková
2.B - Mgr. Iva Scharfová
3.A - Mgr. Blanka Dvořáková
3.B - Mgr. Lenka Skokanová DiS.
3.C - Maria Temlová
4.A - Mgr. Iveta Šantrůčková
4.B - Mgr. Petra Horová
5.A - Mgr. Blažena Čapková
5.B - Mgr. Markéta Stará
5.C - Mgr. Barbora Fohlová

Třídní učitelé druhého stupně:

6.A - Mgr. Martina Formánková
6.B - Mgr. Tomáš Martinec
6.C - Mgr. Jitka Kopřivová
7.A - Mgr. Lucie Pavlíková
7.B - Mgr. Zuzana Policerová
7.C - Mgr. Lucie Říhová
8.A - Mgr. Pavla Vurmová
8.B - Antonín Beránek
8.C - Alena Němečková
9.A - Mgr. Marie Gajdošíková
9.B - Mgr. Jitka Weissová

Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Pavel Lebduška
Mgr. Iveta Adamová
Mgr. Alena Hejlová
Mgr. Michaela Hostinská
Mgr. Josef Kún
Mgr. Markéta Malcová
Mgr. Lucie Novotná
Bc. Klára Šídlová
Bc. Barbora Lančová
Bc. Michala Steinerová
Kristina Anna Petráková
Mária Turtáková
Martina Alice Hnídková
Monika Augusti

Asistentky pedagoga:

Bc. Květoslava Reváková
Bc. Marcela Fišerová
Ivana Kožušková
Iva Kudělková
Sandra Másilková
Anna Míglová
Stanislava Nesvorná
Radka Strnadová
Jana Šmejcká
Mária Temlová
Klára Ponížilová DiS.
Bc. Lucie Rajmanová
Jitka Vránová
Dana Juřicová
Barbora Helebrandtová
Miroslava Plavcová
Bc. Alena Dunková
Lenka Lehmannová
Ivana Janoušková
Daniela Dvořáková
Veronika Ličaverová DiS.

Vychovatelky ŠD a DK:

Bc. Miroslava Jonášová - vedoucí ŠD
Bc. Marcela Fišerová
Klára Ponížilová DiS.
Sandra Másilková
Lucie Hübschová
Ivana Kožušková
Anna Míglová
Jitka Vránová

Školní klub:

Mgr. Pavel Lebduška

Provozní zaměstnanci:

Lenka Bittnerová - ekonomka školy
Jitka Filipi - personalistka, mzdová účetní
Jana Ponížilová - administrativní pracovnice
Aneta Nováková - administrativní pracovnice
Iveta Riljaková - recepční
Milan Rusov - školník


Školní kuchyně:

Radka Šoltysová - vedoucí jídelny
Veronika Konečná - hlavní kuchařka
Jindřich Řehořek
Martina Vltavská
Petra Kučerová
Renata Jiráková
Adéla Váňová

Uklízečky:

Marie Moravcová
Jana Pechová
Vladimíra Hanžlová
Lenka Kavrzová