Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Mgr. Václav Špetlík - ředitel
Mgr. Kateřina Černá - zástupkyně pro 1. stupeň
Mgr. Tomáš Policer - zástupce pro 2. stupeň

Speciální pedagog:

Mgr. Jaroslava Letáková

Výchovný poradce:

Mgr. Iva Scharfová - výchovný poradce pro 1. stupeň
Mgr. Marie Gajdošíková - výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérové poradenství

 

Třídní učitelé prvního stupně:

1.A - Mgr. Hana Broulíková
1.B - Mgr. Iva Scharfová
2.A - Mgr. Blanka Dvořáková
2.B - Mgr. Lenka Skokanová
2.C - Mgr. Iveta Adamová
3.A - Mgr. Iveta Šantrůčková
3.B - Mgr. Petra Kadlecová
4.A - Mgr. Blažena Čapková
4.B - Mgr. Květa Kravcovová
4.C - Mgr. Barbora Fohlová
5.A - Mgr. Markéta Stará
5.B - Mgr. Tereza Hellerová
5.C - Mgr. Jana Kunková

Třídní učitelé druhého stupně:

6.A - Mgr. Lucie Pavlíková
6.B - Mgr. Zuzana Policerová
6.C - Mgr. Lucie Říhová
7.A - Mgr. Pavla Vurmová
7.B - Antonín Beránek
7.C - Alena Němečková
8.A - Mgr. Marie Gajdošíková
8.B - Bc. Michaela Tykvová
9.A - Mgr. Jitka Kopřivová
9.B - Mgr. Tomáš Martinec
9.C - Mgr. Jitka Weissová

Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Pavel Lebduška
Mgr. Klára Hartychová
Mgr. Alena Hejlová
Mgr. Michaela Hostinská
Mgr. Josef Kún
Mgr. Markéta Malcová
Mgr. Lucie Novotná
Bc. Tomáš Zeman
Bc. Marcela Fišerová
Bc. Miroslava Jonášová
Bc. Barbora Lančová
Bc. Aneta Zatloukalová
Eduard Hégr
Kristina Anna Petráková
Mária Turtáková

Asistentky pedagoga:

Mgr. Alena Hejlová
Bc. Marcela Fišerová
Bc. Aneta Zatloukalová
Lenka Havelková
Ivana Kožušková
Iva Kudělková
Sandra Másilková
Anna Míglová
Stanislava Nesvorná
Radka Strnadová
Jana Šmejcká
Mária Turtáková
Mária Temlová
Klára Ponížilová

Vychovatelky ŠD a DK:

Bc. Miroslava Jonášová - vedoucí ŠD
Bc. Marcela Fišerová
Bc. Květoslava Reváková
Bc. Monika Zahrádková
Ivana Kožušková
Lucie Hubschová
Anna Míglová
Jana Šmejcká

Školní klub:

Mgr. Pavel Lebduška

Provozní zaměstnanci:

Lenka Bittnerová - ekonomka školy
Jitka Filipi - personalistka, mzdová účetní
Jana Ponížilová - administrativní pracovnice
Aneta Nováková - administrativní pracovnice
Iveta Riljaková - recepční
Milan Rusov - školník
Jaroslav Jíně - kontrolor ICT

Školní kuchyně:

Radka Šoltysová - vedoucí jídelny
Veronika Konečná - hlavní kuchařka
Jindřich Řehořek
Martina Vltavská
Petra Kučerová
Renata Jiráková
Adéla Váňová
Dita Kubátová

Uklízečky:

Jana Pivoňková
Marie Moravcová
Jana Pechová
Vladimíra Hanžlová