Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Mgr. Václav Špetlík - ředitel
Mgr. Kateřina Černá - zástupkyně pro 1. stupeň
Mgr. Tomáš Policer - zástupce pro 2. stupeň

Speciální pedagog:

Mgr. Jaroslava Letáková

Výchovný poradce:

Mgr. Iva Scharfová - výchovný poradce pro 1. stupeň
Mgr. Marie Gajdošíková - výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérové poradenství

 

Třídní učitelé prvního stupně:

P.A - Bc.  Aneta Zatloukalová
1.A Mgr. Barbora Fohlová
1.B - Mgr. Marta Pilařová
1.C - Mgr. Blažena Čapková
2.A - Mgr. Jana Kunková
2.B - Mgr. Zuzana Levová
3.A - Mgr. Hana Broulíková
3.B - Mgr. Iva Scharfová
4.A - Mgr. Blanka Dvořáková
4.B - Mgr. Lenka Skokanová DiS.
4.C - Maria Temlová
5.A - Mgr. Iveta Šantrůčková
5.B - Mgr. Petra Horová

Třídní učitelé druhého stupně:

6.A - Mgr. Marie Gajdošíková
6.B - Mgr. Jitka Weissová
6.C - Bc. Barbora Lančová
7.A - Mgr. Martina Formánková
7.B - Mgr. Tomáš Martinec
7.C - Mgr. Jitka Kopřivová
8.A - Mgr. Lucie Pavlíková
8.B - Monika Augusti
8.C - Mgr. Lucie Říhová
9.A - Mgr. Pavla Vurmová
9.B - Antonín Beránek
9.C - Alena Němečková

Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Pavel Lebduška
Mgr. Iveta Adamová
Mgr. Alena Hejlová
Mgr. Michaela Hostinská
Mgr. Josef Kún
Mgr. Markéta Malcová
Mgr. Lucie Novotná
Mgr. Zuzana Policerová
Bc. Klára Šídlová
Bc. Michaela Steinerová
Bc. Eduard Hégr
Bc. Linda Šenová
Kristina Anna Petráková
Martina Alice Hnídková
Dita Buňátová Hribová

Asistentky pedagoga:

Bc. Květoslava Reváková
Bc. Marcela Fišerová
Bc. Lucie Rajmanová
Bc. Alena Dunková
Klára Ponížilová DiS.
Ivana Kožušková
Sandra Másilková
Anna Míglová
Stanislava Nesvorná
Radka Strnadová
Jana Šmejcká
Jitka Vránová
Barbora Helebrandtová
Miroslava Plavcová
Lenka Lehmannová
Ivana Janoušková
Maria Temlová
Iva Kudělková

Vychovatelky ŠD:

Bc. Miroslava Jonášová - vedoucí ŠD
Bc. Marcela Fišerová
Klára Ponížilová DiS.
Sandra Másilková
Lucie Hübschová
Vendula Ryšavá


Školní klub:

Mgr. Pavel Lebduška
Jitka Vránová

Provozní zaměstnanci:

Lenka Bittnerová - ekonomka
Jitka Filipi - personalistka, mzdová účetní
Jana Ponížilová - administrativní pracovnice
Kateřina Neustupová - administrativní pracovnice
Milan Rusov - školník
Petra Dvořáková Malá - recepční


Školní kuchyně:
Martina Huňátová - vedoucí ŠJ

Veronika Konečná - vedoucí kuchařka
Jindřich Řehořek
Martina Vltavská
Petra Kučerová
Renata Jiráková
Krystýna Kaprálová Džemaili

Uklízečky:

Marie Moravcová
Jana Pechová
Vladimíra Hanžlová
Lenka Kavrzová

Správci hřiště:

Pavel Mrkvička
Marcel Švec