Coro

Po Vánocích jen dvě třídy základních škol

23. 12. 2020: Ministr školství Robert Plaga oznámil, že do škol budou od pondělí 4. ledna chodit jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřeny zůstanou také mateřské a speciální školy. Zbytek se opět bude učit distančně.

 

12.12.2020

 

Vážení rodiče,

jak jistě víte z médií, vláda

„zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu.“

Vyučování bude tedy ukončeno v pátek 18. 12. Do konce týdne platí současný rozvrh hodin. V pondělí a úterý (21. a 22. 12.) mají děti obědy odhlášené.

Tyto dva dny Ministerstvo školství označilo jako "Dny boje proti covidu" a všem rodičům dětí do 10 let vzniká za tyto 2 dny nárok na tzv. krizové ošetřovné. Za ostatní dny vánočních prázdnin toto ošetřovné nenáleží.

Bližší informace naleznete na https://www.cssz.cz/…emu.

 

Předpokládáme, že se s dětmi ve škole znovu sejdeme v pondělí 4. 1. 2021. Pokud bude střídavá výuka 2. stupně, nastupují třídy 6. B, 7. B, 8. A, 8. C a všechny třídy 9. ročníků. Při jakýchkoliv změnách Vás budeme včas informovat.

 

Přejeme Vám hodně sil, pevné nervy a zdraví. Užijte si vánoční čas…

Vaše Slovanka

 

 

26. 11. 2020

Vážení rodiče,

dovolte nám opět touto cestou informovat Vás o aktuálním dění – nástupu žáků od 30. 11. 2020 k prezenční výuce ve škole.

Chtěli jsme výuku od příštího týdne zachovat v co nejvyšší míře tak, jak probíhala před uzavřením škol. Vzhledem k požadavkům Ministerstva zdravotnictví na povinnou homogenitu tříd a skupin (nemíchání dětí) ve výuce jsme však nuceni přistoupit k dílčím úpravám rozvrhu hodin. Snažíme se, aby tyto úpravy byly co nejsmysluplnější.

Ke změně rozvrhů (zrušení odpoledního vyučování) jsme se rozhodli ze dvou důvodů - zajištění rozložení žáků na obědě a hlavně nechceme, aby děti společně čekaly na hracích plochách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Musíme také brát zřetel na to, že výuka prezenční je kombinována s výukou distanční (u některých tříd 2. stupně) a tato kombinace je organizačně náročná. Situace je pro nás všechny už dlouhou dobu velmi obtížná, proto Vás i žáky prosíme o pochopení,  vstřícnost a trpělivost. Nelze vyloučit ani to, že následující informace již za týden nebudou platit.

Žádáme také všechny žáky, kteří se budou vracet do školy, o důsledné dodržování protiepidemických opatření: nošení roušek (stále, s výjimkou konzumace jídla), hygienu rukou, rozestupy a omezení kontaktů s žáky z jiných tříd. Bez jejich spolupráce nemůžeme zajistit pobyt ve škole tak, abychom se všichni cítili v bezpečí. Také upozorňujeme na to, že dle doporučení bude ve třídách docházet k intenzivnímu větrání. Prosíme o dostatečné oblečení dětí.

ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020:

Do školy se vrací žáci zbývajících tříd 1. stupně (3., 4., 5. třídy), všechny 9. třídy a rotačně po týdnech žáci 6., 7. a 8. tříd.

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. prezenčně třídy 6. A, 6. C, 7. A, 8. B
V týdnu od 7. 12. do 11. 12. prezenčně třídy 6. B, 7. B, 8. A, 8. C
V týdnu od 14. 12. do 18. 12. prezenčně třídy 6. A, 6. C, 7. A, 8. B
Ve dnech 21. 12. a 22. 12. prezenčně třídy 6. B, 7. B, 8. A, 8. C (pokud nebudeme mít k těmto dnům jiné pokyny ze strany MŠMT)   

Žáci ve škole i doma se budou učit podle změněných rozvrhů, které budou k dispozici nejpozději 27. 11. 2020.

Vyučující jednotlivých předmětů se nemění, pouze mohou nastat dílčí změny v předmětech anglický a německý jazyk z organizačních důvodů (změna vyučujícího nebo složení skupiny).

Příchod žáků do školy:

1. stupeň – mezi 7.30 a 7.45 hlavním vchodem (žáci tříd 3. B, 4. A a 5. A – v obvyklém čase do svého pavilonu). Hlavní budova školy bude otevřena už od 7.15 a bude zajištěn dohled na chodbách pro žáky tříd 1. stupně.

2. stupeň – mezi 7.45 a 8.00 hlavním vchodem.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ KLUB:

V družinách zajistíme provoz tak, aby docházelo k minimálnímu narušení homogenity skupin.

-  Třídy, které budou mít svou paní vychovatelku: 3. A  (K. Reváková), 4. A  (M. Jonášová).

-  Z personálních důvodů a vzhledem k doporučením MZd a MŠMT slučujeme žáky jednoho ročníku pro odpolední činnost:

3. A + 3. C - paní vychovatelka Jana Šmejcká – budova školní jídelny;

4. C + 4. B - paní vychovatelka Tereza Kalvová – budova MŠ;

5. A, 5. B, 5. C - pan vychovatel Pavel Lebduška – prostory školního klubu;

-  Ranní družina funguje jako obvykle (od 6.00 hodin), jen děti přicházejí hlavním vchodem do hlavní budovy. POZOR - i děti z budovy ŠJ (3. B, 4. A). Ranní oddělení budou rozdělena podle tříd (v ranní družině budou jen děti kmenové třídy) a ranní družina bude ve třídách 1. stupně.

-  Po ranní družině odvádí žáky 3. B a 4. A paní vychovatelky do své třídy, ostatní zůstávají ve své třídě.

-  Po výuce si děti opět ve třídě vyzvedává paní vychovatelka a odvádí je do své družiny. Děti, které chodí na oběd a nechodí do družiny, na oběd doprovází paní učitelka. Děti, které nechodí na oběd ani do družiny, odcházejí po výuce domů.

-  Odpolední družina je zajištěna v plném rozsahu a na obvyklém místě při dodržení stálých skupin.

 - PŘIPOMÍNÁME: 4. B (budova MŠ), 3. C (budova ŠJ).

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Žáci, kteří se vrací na prezenční výuku a před uzavřením škol chodili na oběd, budou mít oběd AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÝ. Pokud žák bude chybět, musí si oběd odhlásit. Žáci budou na obědy chodit po skončení vyučování, při čekání na výdej musí dodržovat 2m rozestupy mezi třídami a při konzumaci sedět pohromadě se spolužáky ze třídy. Nadále budou platit všechna hygienická opatření. Od 30. 11. bude výběr ze dvou jídel.

Dále je umožněno stravování dětí na distanční výuce. Pokud jsou žáci již nyní přihlášeni, toto přihlášení dále trvá (nemusíte je znovu přihlašovat). Pokud bude mít zájem o oběd někdo z dětí, které se budou učit z domova (a zatím není přihlášen), musíte ho přihlásit. Pro obědy si děti budou chodit v čase od 14.10 hodin. Oběd bude vydáván POUZE DO JÍDLONOSIČŮ, žáci na distanční výuce ho od 30. 11.  nemohou konzumovat ve školní jídelně (nařízení MŠMT).

Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme hodně zdraví a sil.
Vaše Slovanka  

 

 

 

 

20.11. 2020

Celý 1. stupeň ZŠ a deváťáci zasednou do lavic v pondělí 30. listopadu. Žáci 6. až 8. tříd se budou učit také prezenčně, ale turnusově, tedy týden prezenčně a týden distančně. Bližší informace a odkaz na nový rozvrh Vám sdělíme do středy 25. 11.2020

Informace MSMT

15. 11. 2020

NÁVRAT 1. A 2. TŘÍD 18. 11. 2020

13.10.2020:

Vážení rodiče,

jak jste již zaznamenali v médiích, dle usnesení Vlády ČR ze dne 12. října, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hod., platí následující:

Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (1. i 2. stupeň),
Zakazuje se osobní přítomnost dětí ve školních družinách a školních klubech,
Na dny 26. a 27. 10. 2020 jsou stanoveny dny volna (28. 10. státní svátek, 29. a 30. 10. podzimní prázdniny),
Distanční výuka se bude řídit PRAVIDLY DISTANČNÍ VÝUKY NA ZŠ SLOVANKA ČESKÁ LÍPA. Tento dokument přikládáme v příloze této zprávy a je přístupný na webových stránkách školy.
Dále přikládáme dokument KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ NA PODZIM 2020 k prostudování v případě potřeby. 
Provoz školní jídelny: školní jídelna ZŠ Slovanka nepřeruší provoz a umožní odběr obědů žákům za dotovanou cenu. Školní jídelny nejsou považovány za provozovnu, která slouží veřejnosti. Dále je umožněno, aby žáci konzumovali jídlo v prostorách jídelny za dodržení všech povinností (hygienická pravidla, rozestupy mezi stoly, 4 osoby u stolu, nošení roušek).  
Všichni žáci školy mají dnešním dnem obědy odhlášené. Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo po dobu uzavření školy ve školní jídelně, musíte mu obědy znovu přihlásit. Stravovat se tak budou moci od čtvrtka 15. 10. Pedagogický dozor v ŠJ bude zajištěn.
Žáci se budou stravovat dle tohoto rozpisu (z domova budou docházet samostatně, v ŠJ se nemusí přezouvat):

11.45 – 12.45 hodin – žáci 1. stupně
12.45 – 13.00 hodin – zaměstnanci školy
13.00 – 14. 00 hodin – žáci 2. stupně

 

V případě dotazů kontaktujte své třídní učitele nebo jednotlivé vyučující. Vedení školy je po celou dobu distančního vzdělávání přítomno ve škole.

Věříme, že vše opět zvládneme a 2. 11. se opět sejdeme ve škole při prezenční výuce.

S pozdravem vedení školy.