Projekt - zkouška distanční výuky 27/9/2021

Vážení rodiče,

na naší škole v současné době stále probíhají stavební práce (budování nových odborných učeben), které bohužel zasáhly do chodu školního roku. S dodavatelskou firmou operativně jednáme o průběhu prací tak, aby co nejméně rušily výuku. Aby mohly proběhnout práce, které jsou hlučnější a prašné a stavba se tak mohla přiblížit svému ukončení, bylo dojednáno s firmou to, že tyto práce nasměruje na období 25. – 28. 9.

Na den 27. 9. (pondělí) bude z tohoto důvodu pro žáky vyhlášeno ředitelské volno.

Zároveň si uvědomujeme, že je potřebný každý den výuky pro naše žáky. Také si uvědomujeme, že se může během podzimu kdykoliv opakovat scénář z minulých let – vyhlášení distanční výuky. I v tomto případě chceme, aby výuka probíhala v co nejvyšší možné míře efektivně a v případě nutnosti se „nastartovala“ co nejrychleji a bez potíží. Máme mnoho nových žáků i učitelů, někteří žáci mají nová technická zařízení a také přirozeně dochází k postupnému zapomínání, jak používat aplikaci Teams. Z těchto a dalších důvodů jsme se rozhodli den 27. 9., kdy budou děti místo školy doma, využít pro

„GENERÁLNÍ ZKOUŠKU ON-LINE VÝUKY“ na ZŠ Slovanka.

Třídní učitelé vše žákům vysvětlí na pondělní třídnické hodině (20. 9.). Vás prosíme o podporu tohoto dne, prosíme o motivaci dětí a Vaše pochopení a pomoc. Moc děkujeme.

Jak bude vše probíhat:

Žáci 2. – 5. tříd: proběhnou 3 on-line hodiny (8.00 třídnická hodina, 9.00 – ČJ, 10.00 – M) – v hodinách si děti se svými učitelkami vyzkouší připojení přes kalendář, fungování mikrofonu, sdílené plochy, rozdělení do skupin atd.). Hodiny budou spíše motivační, procvičovací, zkušební… Obědy na tento den budou automaticky odhlášené. O žáky, kteří chodí do školní družiny (dětského klubu – 2. třídy), se můžeme v případě zájmu rodičů postarat ve škole. Zájem o tuto službu budou zjišťovat paní vychovatelky.

Žáci 6. – 9. tříd: budou pracovat podle speciálního rozvrhu hodin na tento den (4 vyučovací hodiny), tento rozvrh najdete na webových stránkách školy na odkazu https://zsslovanka.cz/pro-zaky/projekt-zkouska-distancni-vyuky-27-9-2021, bude také zadán v kalendáři v Teams. Hodiny budou zaměřené hlavně na kontrolu fungování aplikace Teams, její zvládnutí a vyzkoušení interakce žáků. Obědy na tento den budou dětem automaticky odhlášené.

Žáci 1. tříd: budou mít speciální režim – všem rodičům 1. tříd nabízíme, že děti mohou přijít tento den jako obvykle a budou se učit ve škole (opakování, projektové činnosti, herní činnosti, učení venku apod.). Jako obvykle bude fungovat i školní družina a obědy. Pro tyto žáky zajistíme učení v klidném a čistém prostředí. Rodiče prvňáčků, kteří do školy své děti nepošlou (nepřivedou), toto dají vědět paní učitelce a odhlásí oběd (pokud na něj děti chodí).

Dále rodičům prvňáků (a samozřejmě i ostatním rodičům – např. nově příchozích žáků apod.) nabízíme možnost přijít do školy 27. 9. s dětmi a zúčastnit se zaškolení jak používat platformu Teams – tyto instruktáže povedou p. zástupce Policer a p. ředitel Špetlík. Budou začínat vždy v celou hodinu – v 8.00, v 9. 00, v 10.00 hodin. Sraz rodičů vždy u hlavního vchodu.    

Další školení nabízíme ještě v termínech: 27. 9., 1. 10.-  vždy v 19.00 hodin a 2. 10. v 10.00 hodin (sraz vždy u hlavního vchodu). Pokud se rozhodnete některého z těchto termínů využít, napište zprávu přes Bakaláře panu Policerovi, abychom věděli, kolik z Vás má o toto školení ve večerních a sobotních hodinách zájem.

Děkujeme Vám mnohokrát za spolupráci a přejeme hezké dny.

Vedení ZŠ Slovanka

Informace pro II. stupeň:

Začátek vyučování je v 8 hodin, začínáme třídnickou hodinou (pozor není v rozvrhu).

Další začátky hodin jsou dle běžného školního rozvrhu: 

8, 55

10, 00

10, 55