Konzultační dny pro rodiče

KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE – ŠK. ROK 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 jsou vypsány konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků pro zákonné zástupce žáků takto:

2. 9. 20189, 14.00 – 15.30 hodin

2. 10. 2019, 14.00 – 15.30 hodin

13. 11. 2019, 14.00 – 15.30 hodin

4. 12. 2019, 14.00 – 15.30 hodin

22. 1. 2020, 14.00 – 15.30 hodin

5. 2. 2020, 14.00 – 15.30 hodin

4. 3. 2020, 14.00 – 15.30 hodin

29. 4. 2020, 14.00 – 15.30 hodin

27. 5. 2020, 14.00 – 15.30 hodin

16. 6. 2020, 14.00 – 15.30 hodin

Pokud zákonný zástupce žáka bude potřebovat konzultaci s vyučujícím v jiném čase, domluví si individuální schůzku.

NÁVŠTĚVU JE NUTNÉ VŽDY HLÁSIT V RECEPCI ŠKOLY. DĚKUJEME ZA POCHOPEN