Jméno třídní učitelky: Mgr. Hana BROULÍKOVÁ

Jméno vychovatelky:

Telefon: 730 573 056 (po tónu zadat č. 925)

Konzultační hodiny: pondělí 15.00 - 16.00, třída 2. A, pavilon H, 1. patro, číslo dveří 92

Kabinet: pavilon H, 1. patro, číslo dveří 112