Informace o zadání zakázek 1.kategorie dle bodu 7.9 Směrnice RM platné od 1.9.2017:

Poř. číslo

Obj. č./ sml.

Ze dne

Druh zakázky

dodavatel

Č. dokladu

1.

smlouva

9.1.2018

zprac.mezd

Filipi Jitka

FP 2

11000

2.

objednávka

26.1.2018

dílničky projekt 13

Everesta s.r.o.

FP 60

18000

3.

smlouva

29.1.2018

doprava žáci LVK

Safe Travel

FP 70

16214

4.

smlouva

29.1.2018

ubyt.LVK

Hotel javor

FP 71

90000

5.

objednávka

12.2.2018

skříně trojdílné

Grolmus M.

FP 102

32745

6.

objednávka

12.2.2018

skříně šatní

Grolmus M.

FP 103

16750,01

7.

objednávka

12.2.2018

skříně čtyřdílné

Grolmus M.

FP 104

36800

8.

smlouva

12.2.2018

zpracování mezd

Filipi Jitka

FP 105

11000

9.

smlouva

13.2.2018

vyúčt.elektřiny

Centropol

FP 111

28609

10.

smlouva

13.2.2017

vyúčt.elektřiny

Centropol

FP 112

21856

11 objednávka 19.22018    výtv. potřeby DK proj.13          Lípa Velkoobchod                    FP137 29.733,- Kč
12 objednávka 28.2.2018  vstupenky divadlo  Kultura Č.Lípa       FKSP 8 12.480,- Kč
13 objednávka 5.3.2018  traktor vč.přísl.       AGROZETCENTRUM Ml.Bol. .      FP 172    269.500,- Kč
14 smlouva 6.3.2018 zprac.mezd  Filipi Jitka                                    FP 173 11.000,- Kč
15 objednávka 7.3.2018 ŠM ZŠ      Lípa Velkoobchod                            FP 187 29.638,- Kč
16 objednávka 7.3.2018  podhledy sborovna Filipi René        FP 189 35.455,- Kč
17 smlouva 14.3.2018  vyúčt.elektřiny Centropol Energy,a.s.                Fp 191    19.333,- Kč
18 smlouva 14.3.2018  vyúčt.elektřiny       Centropol Energy,a.s.                   FP 192    20.234,- Kč
19 objednávka 16.3.2018  svítidla-výměna JAKUB a.s.                                    FP 206 10.697,- Kč
20 objednávka 16.3.2018  dílničky DK projekt Everesta s.r.o.     FP 214  18.000,- Kč
21 objednávka 23.3.2018 zvlhčovače vzduchu FKSP Drdlová Ilona    FKSP 11   18.980,-Kč
22 objednávka 29.3.2018  dílničky projekt 13 Everesta s.r.o.      FP 247 18.000,- Kč
23 objednávka 31.3.2018  kult.akce FKSP Blahníková Eva                       FKSP 15 15.770,- Kč
24 smlouva 6.4.2018  zprac.mezd  Filipi Jitka                                   FP 267 11.000,- Kč
25 smlouva 10.4.2018 vyúčt.elektřiny Centropol Energy a.s.                         FP 275 21.627,-Kč
26 smlouva 10.4.2018 vyúčt.elektřiny   Centropol Energy a.s.                       FP 276 21.478,- Kč
27 objednávka 16.4.2018 chlad.skříň Gastro Market s.r.o.                FP 291 40.304,-Kč
28 objednávka 30.4.2018  dílničky projekt 13 Everesta s.r.o.                           FP 324 18.000,-Kč
29 objednávka 30.4.2018 DVPP šablony 22 Bomerová Eva  FP 338 28.950,-Kč